سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه PMS

//سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه PMS

آموزشگاه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان

نگرشی نوین به کنترل پروژه توسط اساتید با تجربه

سیستم اندازه گیری پیشرفت فیزیکی پروژه (Progress Measurement System) یا  PMS 

به منظور محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها در بخش های مختلف پروژه

(مهندسی، تدارکات و اجرا) فایلی معمولاً در Excel تهیه می شود که

تابع SUMPRODUCT و Grouping بیشترین کاربرد را در آن دارد.

در  PMS ، یک فعالیت به چند Work Step تقسیم و وزن دهی می شود تا

درصد پیشرفت فیزیکی فعالیتها و بالتبع درصد پیشرفت فیزیکی پروژه

با دقت و صحت بیشتری محاسبه گردد و معیار مناسبی جهت بررسی وضعیت پیشرفت پروژه باشد.

معمولاً برنامه زمانبندی پروژه که در نرم افزارهایPRIMAVERA یا MSP

یک سطح بالاتر از آخرین سطح PMS تهیه میگردد.

هرچند نرم افزار PRIMAVERA قابلیت تعریف Step را دارد.

نکته دیگر در تهیه PMS تعریف احجام فعالیت ها و مقادیر ( BOQ ) است.

به طور کلی ساختار آن شامل بخش های زیر است:

👈 جدول اطلاعات:

این فایل دارای یک جدول اصلی است که شامل شماره سطح، شناسه فعالیتها، WBS ، نام فعالیت ها،

واحد اندازه گیری فعالیتها (متر، کیلوگرم، قطراینچ، …) ، حجم فعالیت، بهای واحد، قیمت کل می باشد.

👈 ستونWeight Value:

این ستون ارزش هر فعالیت را نسبت به عدد کل پروژه نمایش می دهد.

👈 ستون Weight Factor :

این ستون ارزش هر فعالیت را نسبت به سطح بالاتر خودش نمایش می دهد.

👈 بخش درصد های پیشرفت واقعی:

این بخش مقادیر درصد پیشرفت واقعی را نمایش می دهد.

👈 بخش مربوط به احجام انجام شده:

این بخش مقادیر مربوط به احجام انجام شده فعالیت ها را نمایش می دهد.

📎 فایل اکسل نمونه PMS مربوط به یک پروژه پالایشگاهی پارس جنوبی شامل

پروژه های Offshore، Pipeline و Onshore  و نیز نمونه PMS پروژه خط انتقال برق را

از لینک‌های زیر دریافت نمایید.

موضوع: سیستم اندازه گیری پیشرفت فیزیکی پروژه (Progress Measurement System) یا  PMS 

نویسنده: مسعود امینی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه مگاپروژه های  نفت و گاز

مشاور دفتر PMO سازمان ها

مدرس دوره‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مدرس دوره‌های مدیریت پروژه

مدرس دوره‌های تخصصی نرم افزارهای MSP، P6، EPPM، اکسل پیشرفته

طراح گزارشات داشبورد مدیریتی برای سازمان

نوشته‌های تازه

Summary
سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه PMS
Article Name
سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه PMS
Description
در PMS ، یک فعالیت به چند Work Step تقسیم و وزن دهی می‌شود تا درصد پیشرفت فیزیکی فعالیتها و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با دقت و صحت بیشتری محاسبه گردد.
Author
Publisher Name
موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
Publisher Logo
2018-09-10T11:52:59+03:30