مدرس‌ ها

/مدرس‌ ها
مدرس‌ ها2020-07-29T11:19:11+03:30

تیم ما در موسسه مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه فراهمراهان

مدرس ها

آرش بیاضیان سرکندی مدرس دوره مدیریت پروژه

مدرس، مجری و مشاور مدیریت پروژه حرفه ای PMP

مدیریت، کنترل و اجرا پروژه در سایت‌های نفتی دشت آزادگان

سابقه مدیریت پروژه در شرکت‌های معتبر مخابراتی ایران، آلمان و هلند

مدرس دوره‌های مدیریت فناوری و اطلاعات در ایران و هندوستان

مدرس مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

مدیریت پروژه حرفه ای ( PMP ) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا ( PMI )

مدیر پروژه تحقیق و توسعه در پروژه های چابک و پروژه های فن آوری و اطلاعات

برای دریافت مشاوره لطفا ثبت نام کنید.

Summary
مدرس های مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
Article Name
مدرس های مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
Description
مهندس مسعود امینی مدرس مباحث برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مهندس آرش بیاضیان سرکندی مدرس مدیریت پروژه و پروژه های چابک ، مهندس محمدرضا بهرام چوبین مدرس کنترل پروژه ، مهندس زیبا صادقی مدرس مباحث فناوری اطلاعات
Author
Publisher Name
موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
Publisher Logo