مدرس‌ ها

/مدرس‌ ها
مدرس‌ ها2021-04-16T13:13:22+03:30

تیم ما در موسسه مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه فراهمراهان

مدرس ها

آرش بیاضیان سرکندی مدرس دوره مدیریت پروژه

مدرس، مجری و مشاور مدیریت پروژه حرفه ای PMP

سابقه مدیریت پروژه در شرکت‌های معتبر مخابراتی ایران، آلمان و هلند

مدرس دوره‌های مدیریت فناوری و اطلاعات در ایران و هندوستان

مدرس مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

مدیریت پروژه حرفه ای ( PMP ) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا ( PMI )

مدیر پروژه تحقیق و توسعه در پروژه های چابک و پروژه های فن آوری و اطلاعات

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه IT از هند (دانشگاه بهاراتی ویدیاپیت).

کانون ایران نوین
مدیر برنامه ریزی، معاونت برنامه ریزی استراتژیک و توسعه بازار
دپارتمان رسانه های ارتباط حضوری BTL
مدیریت رویدادهای ملی و بین المللی
تحقیقات و توسعه بازار

پروژه های بازار FMCG (بیش از 30 پروژه و 5 سبد پروژه)
رویدادهای داروسازی (بیش از 90 رویداد در یک سال)
مدیریت پروژه های صنایع الکترونیکی و لوازم خانگی (5 پروژه)

بومرنگ هم آرا

مدیر انتقال فناوری و ایجاد شبکه فناوری و نوآوری

محیط شغلی پیشرفته
انتقال فناوری و نوآوری (8+ رویداد حرفه ای)
توسعه تجارت نوآوری (بیش از 40 شرکت)
ایجاد راه حل شبکه تجاری (برای 8 شرکت)

فراهامراهان پردیس توانا

مدیر دفتر مدیریت پروژه،

فرهنگ سازی مدیریت پروژه برای شرکتها (3 پروژه)
مذاکره قرارداد (30 قرارداد)
مدیریت پروژه های ارتباطات B2B و B2C
مدیریت پروژه های برندسازی داخلی (2 پروژه)
آموزش کارآموزان، (بیش از 50 دانشجو)

شرکت مهندسی و ساخت نفت چین

برنامه ریزی و اجرای پروژه IT

کار در میدان نفت و گاز آزادگان جنوبی (اهواز)
کار در یک شرکت بین المللی
کار با استانداردهای بین المللی

مخابرات پرشین کیهان
سرپرست بخش NOC
بهینه سازی منابع
تحقیقات کاربردی ، نصب و مطالعه بازار شبکه هوشمند و ماشین به ماشین (هوشمند سازی صنعتی)
شناسایی و مطالعه در مورد فناوری های جدید و فناوری پیشرفته

Arash Bayazian (PMP) from Iran
Master of IT project management from India (Bharaty Vidyapeeth University)

Kanoon Iran Novin
Planning manager of strategic planning and market development deputy
(BTL, Event and market research departments)
FMCG Market 30+ projects and 5 programs
Pharmaceutical events more than 90 Events in a year
Electronic and Home appliances industries Market 5 projects

Boomrang Ham Ara
Senior technology transfer Networking administration
High-Tech environment
Technology transfer 8+ professional Events
Innovation business development more than 40 companies
Business network solutions for 8 companies

Farahamrahan Pardis Tavana
Project Management officer
Companies project management culture building 3 projects
Contract Negotiation 30 contracts
B2B and B2C communications
Internal branding 2 projects
Training interns, more than 50 students

China petroleum engineering and construction company
IT project planning and Execution
Working in South Azadegan (Ahwaz) oil and gas field
Working in an international company
Working in international standards

Persian Keyhan telecom
Head of NOC Department
Resource optimization
Application Research, Installation, and Market Study of the Smart Grid and Machine to Machine (Industrial Intelligence)
Identify and study about new technologies and High-Tech

برای دریافت مشاوره لطفا ثبت نام کنید.

Summary
مدرس های مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
Article Name
مدرس های مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
Description
آرش بیاضیان مباحث برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مهندس آرش بیاضیان سرکندی مدرس مدیریت پروژه و پروژه های چابک ، مهندس محمدرضا بهرام چوبین مدرس کنترل پروژه ، مهندس زیبا صادقی مدرس مباحث فناوری اطلاعات
Author
Publisher Name
موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
Publisher Logo