آرش بیاضیان مشاور، مجری و مدرس خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان

فرم ثبت اطلاعات

متقاضی دوره مشاوره، اجرا و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .