تیم مشاور ما در اجرا و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان

تیم مشاور مدیریت ما

آرش بیاضیان سرکندی
آرش بیاضیان سرکندیمشاور مدیریت
– مدرس، مجری و مشاور مدیریت پروژه حرفه ای PMP
– سابقه مدیریت پروژه در شرکت‌های معتبر مخابراتی ایران، آلمان و هلند
– مدرس دوره‌های مدیریت فناوری و اطلاعات در ایران و هندوستان
– مدرس مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
– مدیریت پروژه حرفه ای ( PMP ) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا ( PMI )
– مدیر پروژه تحقیق و توسعه در پروژه های چابک و پروژه های فناوری و اطلاعات
حمید حسین نسب
حمید حسین نسبمشاور استراتژیک
– مشاور و مدیریت فروش و بازاریابی در صنعت تجهیزات پزشکی زیبایی
– مدیریت و راهبری مدیر منابع انسانی در صنایع مخابراتی
– مدیریت بازاریابی در آموزش مدیریت و کنترل پروژه
– راهبری و مدیریت ذینفعان، بنیار گذار و مدیر اجرایی درصنعت FMCG
– کارشناس ارشد تحقیق و توسعه در اکتشاف معادن

مدیریت حرفه ای پروژه

مدیر برنامه ریزی، معاونت برنامه ریزی استراتژیک و توسعه بازار کانون ایران نوین
مدیر دفتر مدیریت پروژه، فراهمراهان پردیس توانا
فرهنگ سازی مدیریت پروژه در شرکت های بزرگ (3 پروژه)
مدیریت پروژه های برندسازی داخلی در بانک ها (2 پروژه)
مدیر دفتر مدیریت پروژه شرکت شایان تجارت
مدیریت پروژه های صنایع الکترونیکی و لوازم خانگی (5 پروژه)
مدر برنامه ریزی و اجرای پروژه IT، شرکت مهندسی و ساخت نفت چین
پروژه تامین مالی زنجیره تامین ( مالی بانکی و فین تک )
مدیریت و کنترل پروژه برگزاری رویدادهای داروسازی (بیش از 90 رویداد در یک سال)
مدیریت پروژه های ارتباطات B2B و B2C
مذاکره قراردادی فروش تجهیزات درمانی
مدیریت مذاکره قرارداد (30 قرارداد)
مدیریت بهینه سازی منابع سازمانی

برنامه ریزی استراتژیک، تحقیقات و توسعه بازار

تحقیقات کاربردی، مطالعه بازار شبکه هوشمند و ماشین به ماشین
برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی ارتباط حضوری
مدیریت دپارتمان رسانه های ارتباط حضوری BTL
تحقیقات و توسعه بازاردر صنعت آموزش مدیریت
تحقیق و توسعه بازار در فروش محصولات FMCG
تحقیق و توسعه بازار در صنعت تجهیزات پزشکی
پروژه های بازار FMCG (بیش از 30 پروژه و 5 سبد پروژه)
تحقیقات کاربردی ، نصب و مطالعه بازار شبکه هوشمند و ماشین به ماشین ( هوشمند سازی صنعتی )
ایجاد راه حل شبکه تجاری (برای 8 شرکت)

انتقال فناوری و نوآوری

ساخت ارتباطات فناورانه و نوآورانه بنیادی
توسعه تجارت نوآورانه
هوشمند سازی صنعتی
مدیر انتقال فناوری و ایجاد شبکه فناوری و نوآوری بومرنگ هم آرا
ایجاد و به روز رسانی تکنولوژی برای داشتن محیط شغلی پیشرفته
انتقال فناوری و نوآوری (8+ رویداد حرفه ای)
توسعه تجارت نوآوری (بیش از 40 شرکت)
شناسایی و مطالعه در مورد فناوری های جدید و فناوری پیشرفته
سیستم سازی و توسعه تیم فروش

آموزش و مشاوره

بهره برداری، آموزش و مشاوره تیم فروش
مشاور و تدریس مذاکره پیشرفته
راه اندازی تیم و آموزش بازاریابی تلفنی
تیم سازی و آموزش بازاریابی حضوری
تدریس خصوصی و مشاور تبلغ نویسی پیشرفته
آموزش کارآموزان، (بیش از 50 دانشجو)

محیط بین المللی

کار با استانداردهای بین المللی
سرپرست بخش NOC، مخابرات پرشین کیهان
فعالیت در میدان نفت و گاز آزادگان جنوبی (اهواز)
فعالیت مشترک با تیم های کره ای برای اکتشاف معادن

Professional project management

Director of Planning, Deputy of Planning, Planning and Market Development of Kanoon Iran Novin
Director of Project Management Office, Tavana Campus Supplier
Project management culture for companies (3 projects)
Management of internal branding projects (2 projects)
Director of Project Management Office of Shayan Tejarat Company
Electronics and home appliances project management (5 projects)
IT project planning and implementation manager, China Petroleum Engineering and Manufacturing Company
Supply Chain Financing Project (Bank Finance and FinTech)
Management and control of pharmacy events project (more than 90 events in a year)
Manage B2B and B2C communication projects
Contractual system for the sale of medical equipment
Management contract (30 contracts)
Organizational resource optimization management

Strategic planning, market research and development

Applied research, smart grid market study and machine to machine
Plan advertising face-to-face advertising media
Management of BTL face-to-face media department
Market research and development in the management education industry
Market research and development in the sale of FMCG products
Market research and development in the medical equipment industry
FMCG market projects (more than 30 projects and 5 portfolio projects)
Applied research, installation and study of smart grid market and machine to machine (industrial intelligence)
Creating a business network solution (for 8 companies)

Technology transfer and innovation

Build fundamental technological and innovative communications
Develop innovative business
Industrial intelligence
Director of Technology Transfer and Boomerang Technology and Innovation Networking
Create and update technology to have an advanced work environment
Technology Transfer and Innovation (8+ Professional Events)
Innovation business development (more than 40 companies)
Identify and study new and advanced technologies
Systematization and sales team development

Education

Sales team training
Training Training
Telemarketing training
In-person training
Advanced advertising training
Trainee training (more than 50 students)

International environment

Working with international standards
Head of NOC Department, Persian Keyhan Telecommunications
Activities in South Azadegan Oil and Gas Field (Ahvaz)
Working together with Korean teams to explore mines

برای دریافت مشاوره لطفا ثبت نام کنید.

شناسنامه نوشته
مشاور و مدرس های مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمانی
نام نوشته
مشاور و مدرس های مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمانی
توضیحات
تیم مشاور ما در اجرا و تدریس خصوصی مباحث مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل سازمانی ، مهندس آرش بیاضیان سرکندی و مهندس حمید حسین نسب مشاور و مدرس حوزه های مدیریت سازمان، مدیریت پروژه و پروژه های چابک
نویسنده
نام منتشر کننده
مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت و برنامه ریزی سازمانی
لوگوی منتشر گننده