آرش بیاضیان مشاور، مجری و مدرس خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان

مشاوره، اجرا و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان

دعوت به همکاری در مشاوره، اجرا و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان

همکاری با ما:

تیم ما در مشاوره، اجرا و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان بر استانداردهای جهانی و

تجربیات افراد موفق که در این حوزه مشغول به کار می‌باشند، ساختار یافته است.

یکی از چالش های عمومی در مدیریت پروژه تشخیص موفق بودن یا نبودن پروژه است اساتید ما، شما را در تمامی مراحل همراهی می‌کنند.

با ثبت نام در فرم دعوت به همکاری مشاوره، اجرا و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان با دانش مدیریت به سازمان های دلخواه بپیوندید.

با فراگیری و همکاری در سازمان ما دانش مدیریتی را در کنار تجربه کنید و قدمی برای آینده بردارید.

شما می‌توانید در این بخش برای همکاری در موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان ثبت نام کنید:

شناسنامه مقاله
تاریخ بازنگری
نام
مشاوره، اجرا و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان
میزان رضایت از متن
51star1star1star1star1star