آموزشگاه مدیریت پروژه فراهمراهان

انواع فعالیت در P6

انواع فعالیت در P6 تعریف می‌گردد ممکن است یکی از شش حالت زیر را داشته باشد و
به ‌عبارتی می‌توان گفت شش نوع فعالیت در P6 قابل تعریف می‌باشد.
نوع فعالیت (Activity Type) مشخص می‌کند که چگونه بایستی محاسبات زمان و
تاریخ‌های فعالیت‌ انجام شود. به هر فعالیت یکی از این شش حالت زیر اختصاص داده می‌شود.

  1. Task Dependent
  2. Start Milestone
  3. Finish Milestone
  4. Resource Dependent
  5. Level of Effort
  6. WBS summary

نوع فعالیتها را در صفحه Activity Details در پنجره General در قسمت Activity Type
می‌توان تعیین نمود.
Activity_Type_In_P6-01

            Task Dependent:

نرم‌افزار P6 به‌طور پیش‌فرض حالت فعالیت‌ها را به این صورت درنظر می‌گیرد.
در این حالت زمان‌بندی مطابق با تقویم فعالیت صورت می‌گیرد.
هنگامی‌که چند منبع به‌صورت همزمان بایستی روی یک فعالیت کار کنند،
انتخاب این حالت ضروری می‌باشد.

            Start Milestone:

مایلستون‌‌ها دارای زمان صفر می‌باشند و برای نشان‌دادن شروع و پایان یک واقعه مهم و یا
یک فاز در پروژه استفاده می‌شوند. از مایلستون‌ها می‌توان برای نشان‌دادنِ شروع و پایان پروژه،
شروع و پایان فازهای اصلی، تاریخ عقد یک قرارداد مهم، تاریخ خرید یک کالای مهم،
تاریخ اتمام یک کار مهم، تاریخ رسیدن به درصد پیشرفت مشخص در طول پروژه و… استفاده کرد.
Start Milestone برای نشان‌دادن نقاط کلیدی که حالت شروع دارند استفاده می‌شود.
مانند تاریخ شروع پروژه ، تاریخ شروع طراحی ، تاریخ شروع راه اندازی و …
تفاوتی که در اینجا با نرم افزار MSP وجود دارد این است که با صفر کردن
مدت زمان فعالیت (Original Duration)،  فعالیت به مایلستون تبدیل نمی‌شود و
می‌بایست نوع فعالیت (Activity Type) نیز به Start Milestone تغییر یابد.
مشخصه مایلستون در نمودار گانت، لوزی مشکلی رنگ است.
Activity_Type_In_P6-02

            Finish Milestone:

همانند مورد فوق و تنها برای مایلستون‌هایی که حالت پایان دارند استفاده می‌شود،
مانند تاریخ پایان پروژه ، تاریخ تحویل موقت ، اتمام راه اندازی فاز یک ، اتمام ساخت مخازن و …

            Resource Dependent:

منابعی که به این نوع از فعالیت‌ها تخصیص داده شده‌اند مطابق با تقویم منابع، زمان‌بندی می‌شوند و
تقویم منابع بر تقویم فعالیت‌ها ارجحیت دارد. زمان فعالیت‌ها در این حالت بر اساس منابعی که
در دسترس می‌باشد مشخص می‌گردد. از این نوع فعالیت زمانی استفاده می‌شود که
منابع مختلف بتوانند به‌صورت آزادانه و مستقل از یکدیگر روی یک فعالیت کار کنند.

            Level of Effort:

 زمان این نوع از فعالیت‌ها به فعالیت‌های پیش‌نیاز و پس‌نیاز خود وابسته است.
این فعالیت با اولین فعالیت زیر مجموعه خود رابطه SS و پایان این فعالیت با آخرین فعالیت رابطه FF دارد.
مشخصه این نوع فعالیتها ، علامت ستاره درکنار Duration است.
برای این نوع فعالیت‌ها نمی‌توان قید زمانی تعریف کرد و در هنگام تسطیح منابع درنظر گرفته نمی‌شوند.
برای مثال این نوع فعالیتها میتوان مثلاً به فعالیت Management یا Planning and Project Control اشاره نمود.
در نمودار گانت این میله این فعالیتها کمی باریک تر از فعالیت های Task Dependent است.
Activity_Type_In_P6-03
همچنین جهت نمایش این میله ها در نمای گانت، می‌بایست تیک Display آن در منوی Bar زده شده باشد.
Activity_Type_In_P6-04

            WBS Summary‌:

مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که با یک کد WBS مشترک تعریف می‌شوند را می‌توان به‌عنوان
یک WBS Summary تعریف کرد. مثلا تمام فعالیت‌هایی که کد WBS آن‌ها با
حرف A شروع می‌شود مانند (A101,A2,…) را می‌توان به‌عنوان یک مجموعه
و تحت یک فعالیت WBS Summary تعریف کرد، زمان فعالیت و تاریخ شروع و پایان
WBS Summary را فعالیت‌های زیرمجموعه‌ی آن مشخص می‌کنند.

موضوع : انواع فعالیت در P6

آرش بیاضیان سرکندی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه مگاپروژه های  نفت و گاز

مشاور دفترPMO سازمان ها

مدرس دوره‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مدرس دوره‌های مدیریت پروژه

مدرس دوره‌های تخصصی نرم افزارهای MSP، P6، EPPM، اکسل پیشرفته

طراح گزارشات داشبورد مدیریتی برای سازمان

نوشته‌های اخیر

شناسنامه نوشته
انواع فعالیت در P6
نام نوشته
انواع فعالیت در P6
توضیحات
شش نوع فعالیت در P6 قابل تعریف می‌باشد. نوع فعالیت (Activity Type) مشخص می‌کند که چگونه بایستی محاسبات زمان و تاریخ‌های فعالیت‌ انجام شود.
نویسنده
نام منتشر کننده
موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
لوگوی منتشر گننده