مشاوره، اجرا و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان

نگرشی نوین به مدیریت پیشرفت پروژه توسط اساتید با تجربه

سیستم اندازه گیری پیشرفت فیزیکی پروژه ( Progress Measurement System ) یا  PMS 

به منظور محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها در بخش های مختلف پروژه های EPC ( مهندسی، تدارکات و اجرا )

فایلی و محاسبه گر معمولا در Excel تهیه می شود که تابع های SUMPRODUCT و Grouping بیشترین کاربرد را در آن دارد.

در  PMS ، یک فعالیت به چند Work Step تقسیم و وزن دهی می شود تا درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها و بالتبع

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با دقت و صحت بیشتری محاسبه گردد و معیار مناسبی جهت بررسی وضعیت پیشرفت پروژه باشد.

معمولاً برنامه زمانبندی پروژه که در نرم افزارهایPRIMAVERA یا MSP یک سطح بالاتر از آخرین سطح PMS تهیه می‌گردد.

هرچند نرم افزار PRIMAVERA قابلیت تعریف Step را دارد.

نکته دیگر: در تهیه PMS تعریف احجام فعالیت ها و مقادیر ( BOQ ) است.

با در نظر گرفتن درصد پیشرفت هر فعالیت، به عنوان شاخصی برای پیشرفت فیزیکی آن فعالیت و تقسیم کردن آن به مقدار کل فعالیت

می توان درصد پیشرفت آن فعالیت را در پروژه مشخص کرد. خب حالا در نظر بگیرید که در پروژه ای هشتاد درصد بتن ریزی،

۳۰ درصد اسکلت بندی انجام شده است،

چگونه می توان این درصدها را با هم تلفیق کرد و به درصد پیشرفت فیزیکی پروژه رسید؟

درصد پیشرفت فیزیکی یا پیشرفت وزنی چیست؟

شاخصی برای سنجش میزان انجام فعالیت های پروژه

نسبت حجم کاری انجام شده به کل حجم کاری

احجام کاری نسبت به میزان کار انجام شده

به طور کلی ساختار آن شامل بخش های زیر می‌باشد:

👈 جدول اطلاعات:

این فایل دارای یک جدول اصلی است که شامل شماره سطح، شناسه فعالیت ها، WBS ، نام فعالیت ها،

واحد اندازه گیری فعالیت ها (متر، کیلوگرم، قطراینچ، …) ، حجم فعالیت، بهای واحد، قیمت کل می‌باشد.

👈 ستون Weight Value :

این ستون ارزش هر فعالیت را نسبت به عدد کل پروژه نمایش می‌دهد.

👈 ستون Weight Factor :

این ستون ارزش هر فعالیت را نسبت به سطح بالاتر خودش نمایش می‌دهد.

برای مثال: اگر فعالیتی دارای وزن 4 باشد، در برابر فعالیتی که ارزش وزنی 2 دارد، دو برابر اهمیت خواهد داشت.

در نتیجه پیشرفت فیزیکی پروژه، با پیشرفت فعالیت های با وزن بیشتر ارتباط مستقیم دارد.

معیارهای وزن دهی فعالیت ها، می توانند موارد دیگری را هم در برداشته باشند.

👈 بخش درصدهای پیشرفت واقعی :

این بخش مقادیر درصد پیشرفت واقعی را نمایش می‌دهد.

👈 بخش مربوط به احجام انجام شده:

این بخش مقادیر مربوط به احجام انجام شده فعالیت ها را نمایش می‌دهد.

📎 فایل اکسل نمونه PMS مربوط به یک پروژه پالایشگاهی پارس جنوبی شامل

پروژه های Offshore، Pipeline و Onshore  و نیز نمونه PMS پروژه خط انتقال برق را

از لینک‌های زیر دریافت نمایید.

مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل هزینه سازمان
نویسنده و راهنما: آرش بیاضیان سرکندی
موضوع: سیستم اندازه گیری پیشرفت فیزیکی پروژه (Progress Measurement System) یا  PMS

نوشته‌های اخیر

شناسنامه نوشته
سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه PMS
نام نوشته
سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه PMS
توضیحات
در PMS ، یک فعالیت به چند Work Step تقسیم و وزن دهی می‌شود تا درصد پیشرفت فیزیکی فعالیتها و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با دقت و صحت بیشتری محاسبه گردد.
نویسنده
نام منتشر کننده
مشاوره، اجرا و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان
لوگوی منتشر گننده