مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان

نگرشی نوین به مدیریت و کنترل سازمان توسط اساتید با تجربه

Expected Finish Date  در  Primavera P6 چیست و چه کاربردی دارد؟

هنگام به روز رسانی برنامه زمانبندی پروژه، ممکن است مشاهده گردد که Original Duration فعالیت،

بعد از Reschedule کردن برنامه زمانبندی کاهش پیدا کرده است.

این ممکن است به دلیل تعریف Expected Finish Date  برای فعالیت باشد.

حال ببینیم Expected Finish Date  چیست و چه کاربردی در برنامه زمانبندی Primavera دارد؟

Expected Finish Date  نوعی محدودیت پایان اجباری ( Finish On ) است ولی تفاوتی که با این محدودیت دارد این است که

هنگام Reschedule کردن برنامه زمانبندی، فیلد Remaining Duration توسط نرم افزار محاسبه می‌گردد.

تفاوت دیگر Expected Finish Date با محدودیت های Finish On یا Mandatory Finish On این است که

بر خلاف این دو محدودیت باعث شناوری منفی در فعالیت نمی‌شود.

به مثال زیر توجه کنید:

برای فعالیت A تاریخ Expected Finish Date ،19-Jun-2018 در نظر گرفته شده است.

Expected Finish Date

Expected Finish Date در Primavera P6

با Reschedule کردن پروژه تا تاریخ 09-Jun-2018، مقدار فیلد Remaining Duration، توسط نرم افزار پریماورا، 8 روز محاسبه می‌شود.

حال فرض کنید برای فعالیت دوم، یعنی فعالیت B که هنوز شروع نشده است تاریخی برای Expected Finish Date در نظر بگیریم.

در این حالت این تاریخ برای فعالیت B، تاریخی حتمی تلقی شده و با تاخیر فعالیت پیش نیاز ( فعالیت A ) تغییر نمی کند.

در این حالت مدت زمان فعالیت B متناسب با میزان تاخیر فعالیت پیش نیاز ( فعالیت A )، کاهش می یابد.

در واقع  تاریخ کلیدی، مهم، حتمی و غیر قابل تغییر است که پایان فعالیت در این تاریخ قفل می‌شود.

کاربرد دیگر برای فعالیت های ( LLI ( Long Lead Item

یعنی فعالیت هایی که پروسه خرید آن ها طولانی و چندین ماه است, می‌باشد.

در این حالت می‌توان به جای اینکه بعد از هر بار به روز رسانی برنامه زمانبندی، مقدار جدید Remaining Duration را برآورد نمایید.

با در نظر گرفتن این تاریخ پایان مورد انتظار، کار خود را ساده تر نمایید.

با تشکر از شما، منتظر مقالات بعدی ما باشید.

مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان

نویسنده: م.امینی

ویرایشگر: آرش بیاضیان سرکندی

موضوع : Expected Finish Date  در  Primavera P6 چیست و چه کاربردی دارد؟

نوشته‌های اخیر

شناسنامه نوشته
Expected Finish Date  در  Primavera P6 چیست و چه کاربردی دارد؟
نام نوشته
Expected Finish Date در Primavera P6 چیست و چه کاربردی دارد؟
توضیحات
تعریف Expected Finish Date و کاربرد آن در برنامه زمانبندی Primavera
نویسنده
نام منتشر کننده
آموزشگاه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
لوگوی منتشر گننده