Out of sequence در P6

یکی از مسایلی که برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه با آن مواجه می‌شوند، عدم رعایت توالی فعالیتها مطابق برنامه ریزی صورت گرفته حین اجرا است. در واقع Out of sequence در مرحله اجرا رخ می دهد نه مرحله برنامه ریزی.

برای تشریح مساله به شکل زیر توجه بفرمایید:

Out_of_sequence-01
در این شکل فعالیت قالب بندی پس از اتمام فعالیت آرماتوربندی برنامه ریزی شده است.
به عبارتی رابطه Finish to Start برای آن تعریف شده است.
Out_of_sequence-02
در شرایط Out of sequence، در فاز اجرا تیم اجرایی قبل از اتمام کامل فعالیت پیش نیاز
یعنی فعالیت آرماتوربندی، فعالیت پس‌نیاز یعنی قالب‌بندی را شروع می‌کند.

چرا این اتفاق می افتد؟ به دو دلیل:

  • برنامه ریزی خیلی دقیق نبوده است. یعنی رابطه تعریف شده نمی‌بایست اینگونه باشد که

حتماً فعالیت پیش‌نیاز کامل به اتمام برسد تا فعالیت پس‌نیاز شروع شود
یعنی با انجام بخشی از فعالیت پیش‌نیاز ، فعالیت پس‌نیاز می‌تواند شروع گردد.

  • شرایط اجرا به گونه‌ای پیش رفت که با توجه به امکانات و منابع موجود،

امکان شروع شدن فعالیت پس‌نیاز وجود داشته است و لذا با فراهم شدن شرایط، این فعالیت شروع گردید.

حال روش برخورد نرم افزار Primavera P6 با این مساله چگونه است؟

در صورتیکه out of sequence بین فعالیتها رخ دهد، Primavera P6 در گزارش زمانبندی خود (Schedule Log) نشان می‌دهد. این گزارش با زدن دکمه F9 (Schedule) و
زدن تیک Log to file نمایش داده می‌شود.
Out_of_sequence-03
در قسمت out of sequence این گزارش، می توان این فعالیتها را ملاحظه نمود.
Out_of_sequence-04
نرم افزار P6 سه رویکرد در این خصوص دارد که معمولاً دو رویکرد آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در پنجره Schedule که با زدن دکمه F9 نمایان می‌شود، روی Option کلیک نمایید.
Out_of_sequence-05

در قسمت When scheduling progressed activities use، سه گزینه وجود دارد :

  • Retained Logic : این حالت پیش فرض نرم افزار است. در این حالت نرم افزار، قسمت باقیمانده فعالیت

پس‌نیاز را که قبل از اتمام فعالیت پیش نیاز خود شروع  شده است به بعد از Early Finish فعالیت پیش‌نیازش
منتقل می‌کند و باعث Split شدن فعالیت می‌شود.
Out_of_sequence-06

  • Progress Override : در این حالت نرم افزار رابطه تعریف شده را نادیده می گیرد

و فرض را بر ادامه کار فعالیت پس نیاز می گذارد.
Out_of_sequence-07
مهمترین تفاوت این دو حالت تغییر تاریخ فعالیت پس‌نیاز است.
که در حالت دوم یعنی Progress Override ، این تاریخ زودتر اتفاق می‌افتد.
چون در حالت اول فعالیت شکسته می‌شود (Split) . در صورتیکه این فعالیت در مسیر بحرانی پروژه باشد،
این تنظیمات بر زمان پایان پروژه اثر می‌گذارد.
در مثال فوق، در حالت Retained Logic میزان تاخیر ۴ روز و درحالت Progress Override ،
۱ روز می‌باشد.
تجربه شخصی بنده این است که در مرحله اجرا درصورتیکه فعالیتی شروع گردد،
در صورتیکه مسیله خاصی رخ ندهد، ادامه پیدا می‌کند.
فلذا گزینه Progress Override به واقعیت اجرا نزدیکتر است و تاخیر کمتری را نشان می‌دهد.
گزینه Actual Dates نیز عملاً کاربرد خاصی ندارد.

نویسنده: مسعود امینی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه مگاپروژه های  نفت و گاز

مشاور دفتر PMO سازمانها

مدرس دوره‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مدرس دوره‌های مدیریت پروژه

مدرس دوره‌های تخصصی نرم افزارهای MSP، P6، EPPM، اکسل پیشرفته

طراح گزارشات داشبورد مدیریتی برای سازمان

نوشته‌های اخیر

شناسنامه نوشته
Out of sequence در P6
نام نوشته
Out of sequence در P6
توضیحات
یکی از مسایلی که برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه با آن مواجه می‌شوند، عدم رعایت توالی فعالیتها مطابق برنامه ریزی صورت گرفته حین اجرا است. در واقع Out of sequence در مرحله اجرا رخ می دهد نه مرحله برنامه ریزی .
نویسنده
نام منتشر کننده
موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
لوگوی منتشر گننده