آموزشگاه مدیریت پروژه فراهمراهان

دانلود نرم افزار های کمکی کنترل و مدیریت پروژه
انواع درصد پیشرفت در Primavera – قسمت دوم

در این بخش به درصد پیشرفت فیزیکی می‌پردازیم و در انتهای بخش بعدی
به مناسب ترین روش استفاده اشاره خواهیم نمود.
همانطوریکه در قسمت قبل توضیح داده شد در نرم افزار Primavera سه نوع درصد پیشرفت وجود دارد :

  • Duration % Complete ( درصد پیشرفت زمانی )
  • Physical % Complete ( درصد پیشرفت فیزیکی )
  • Unit % Complete ( درصد پیشرفت منابع )

مفهوم درصد پیشرفت فیزیکی 

محاسبه درصد پیشرفت بسیاری از فعالیتها بر اساس زمان یا مصرف منابع نخواهد بود و درصد پیشرفت واقعی فعالیتها
و پروژه بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی محاسبه می شود.
درصد پیشرفت فیزیکی یک فعالیت توسط کاربر محاسبه و به صورت دستی وارد نرم افزار می شود.
این مقدار بر اساس یکی از دو مفهوم زیر محاسبه می شود :

  • محاسبات بر اساس نسبت حجم کاری انجام شده به حجم کاری کل فعالیت

در این حالت ابتدا احجام کاری مثلاً حجم خاکبرداری (مترمکعب) ، حجم بتن‌ریزی (مترمکعب) ،
اجرای لوله (قطراینچ) ، … از روی نقشه های مهندسی محاسبه می‌شود. سپس در هر دوره گزارش‌گیری
میزان عمیات انجام شده محاسبه و پیشرفت فیزیکی فعالیت به دست می‌آید. مرسوم‌ترین روش محاسبه
دقیق پیشرفت فیزیکی استفاده از سیستم اندازه گیری پیشرفت ( PMS ) است که در این حالت یک فعالیت
به چند Work Step شکسته شده و  وزن هر Work Step  و پیشرفت آن و سپس پیشرفت فیزیکی
فعالیت محاسبه می شود. ( رجوع کنید به مطلب اینجانب با موضوع سیستم اندازه گیری پیشرفت PMS )

ممکن است گاهی به دلیل نبود آماده نبودن نقشه های تفصیلی (خصوصاً در ابتدای پروژه)
اطلاعات کافی و دقیق از احجام کاری، محاسبات توضیح داده شده در بخش قبل میسر نباشد.
در این شرایط استفاده از نظرات افراد متخصص و صاحب تجربه ( Expert Judgment )
جهت برآورد پیشرفت فیزیکی راهگشا خواهد بود.

دو نوع درصد پیشرفت فیزیکی در Primavera P6

در Primavera P6 دو روش برای محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد :

  • ورود دستی : این روش پیش فرض است که شما مقادیر محاسبه شده پیشرفت فیزیکی را

در ستون Physical%Complete وارد نمایید.

  • استفاده از Activity Step : در این روش که در مدیریت ارزش کسب شده هم مورد استفاده قرار می‌گیرد،

فعالیت به چند Step تقسیم شده و با اتمام آن Step پیشرفت آن کسب می شود. این روش در محاسبات پیشرفت فیزیکی بخش مهندسی پروژه بیشتر کاربرد دارد.

به مثال زیر توجه بفرمایید :

فعالیتی داریم به نام تهیه نقشه Plot Plan . تهیه و تایید این نقشه به چند بخش تقسیم می‌شود
و انجام آن پیشرفت مورد نظر محاسبه می‌گردد :
0% : زمانی که کار تهیه نقشه شروع نشده باشد.
80% : تهیه ویرایش صفر مدرک
100% : تایید مدرک و نسخه نهایی (AFC)
Physical%Complete
تهیه ویرایش صفر مدرک و تایید مدرک در این مثال معمولاً Activity Step یا Progress Step نامیده می‌شود.
یکی از راه های ثبت این درصدها این است که خودمان را مقید کنیم بغیر از این درصدهای Progress Step
عدد دیگری را برای درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت وارد ننماییم.
یعنی با سپری شدن زمان و تولید رویژن صفر مدرک عدد 80% و پس از تایید نهایی مدرک عدد
100% پیشرفت فیزیکی را وارد نماییم.
Primavera P6 قابلیتی دارد که این نحوه ثبت درصد پیشرفت فیزیکی را ساده‌تر نماید.
می توان با تعریف Activity Step و استفاده آن برای سایر فعالیت های مهندسی،
درصد پیشرفت فیزیکی این فعالیتها را به روزرسانی نمود. این کار از ورود
درصد پیشرفت های فیزیکی اشتباه برای فعالیتها پیشگیری می‌کند.

برای این کار مراحل زیر را پیگیری نمایید :

ابتدا در صفحه Project ، پروژه مورد نظر را انتخاب نمایید. سپس در پنجره Calculation ،
تیک Activity percent complete based on activity steps را بزنید.
Physical%Complete
سپس از منوی Enterprise گزینه Activity Step Templates… را انتخاب نمایید.
Physical%Complete
در پنجره باز شده با زدن روی دکمه Add یک نام برای Step Template (مثلاً Eng Step) در نظر بگیرید.
درقسمت پایین صفحه نیز با کلیک روی دکمه Add دو Activity Step به نام های First Issue و
Approved اضافه نموده و در قسمت Step Weight اعداد 8 و 2 را تایپ نمایید.
Physical%Complete
در مرحله بعد در صحفه Activity Details در پنجره Step روی گزینه Add from template
کیلک نموده و Template ساخته شده (در این مثال Eng Step) را اضافه نمایید.
Physical%Complete
حال در صورت انجام هر Activity Step، بعد از ثبت تاریخ شروع واقعی فعالیت (Actual Start)،
تیک Completed هر Activity Step را بزنید. متناسب با Step Weight ، در فیلد
درصد پیشرفت فیزیکی مربوطه ثبت می‌شود.
Physical%Complete
Physical%Complete

Physical % Complete برای آیتم های WBS

نکته ای که وجود دارد این است که فیلد Physical % Complete قابلیت Roll-up شدن را ندارد.
البته این موضوع محدودیت نرم افزار نمی‌باشد بلکه به این دلیل است که واحد پیشرفت فیزیکی فعالیتها متفاوت است.
مثلاٌ فعالیتی مترطول و فعالیت دیگر مترمکعب یا … است به همین دلیل اصولاً Roll-up نمی‌گردد و این عمل با
اعمال ضرایب وزنی در ستون Performance % Complete رخ می‌دهد.

موضوع : انواع درصد پیشرفت در Primavera – قسمت دوم  

درصد پیشرفت فیزیکی

آرش بیاضیان سرکندی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه مگاپروژه های  نفت و گاز

مشاور دفتر PMO سازمان ها

مدرس دوره‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مدرس دوره‌های مدیریت پروژه

مدرس دوره‌های تخصصی نرم افزارهای MSP، P6، EPPM، اکسل پیشرفته

طراح گزارشات داشبورد مدیریتی برای سازمان

 

نوشته‌های اخیر

شناسنامه نوشته
انواع درصد پیشرفت در Primavera - قسمت دوم  : Physical % Complete
نام نوشته
انواع درصد پیشرفت در Primavera - قسمت دوم : Physical % Complete
توضیحات
محاسبه دقیق درصد پیشرفت فیزیکی فعالیتها(Physical % Complete) و نحوه ورود آن به نرم افزار Primavera P6 توضیح داده شد.
نویسنده
نام منتشر کننده
موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
لوگوی منتشر گننده